Magdalena Cieślak (1992)
Wokalistka – mezzosopran

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na Wydziale Sztuk Scenicznych. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie śpiewu. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (pedagog sztuki).

Przygodę z muzyką i teatrem rozpoczęła w Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego mieszczącej się przy łódzkim Teatrze V6 (2010-2012). Występowała w takich musicalach jak „Taniec Wampirów – Mroczna Legenda”, „Grease!” (jako Pani Lynch) oraz „Czarodziej z krainy Oz” (jako Linda/Ciocia Em).

W swoim dorobku ma takie partie jak: Old Lady (L. Bernstein “Kandyd” – Festival Congress Centre w Varnie, Bułgaria), Monitress (G. Puccini „Siostra Angelica” – Teatr Letni w Varnie, Bułgaria), Athamas (G. F. Haendel “Semele” – Teatr Wielki w Łodzi), Wielka Księżna (J. Offenbach „Wielka Księżna Gerolstein” – Teatr Muzyczny w Łodzi), Tekla (R. Czubaty “Błękitny Zamek” – Teatr Nowy w Łodzi), Zobeide (C. M. von Weber “Abu Hassan”).

W 2019 zaśpiewała tytułową partię w operze Henocha Kona “Bas Sheve” (światowa premiera ostatniej zachowanej opery w jidysz) – Weimar, Niemcy.

W 2020 koncertowała w Europie (Niemcy, Austria) z projektem „The Music of Harry Potter LIVE”

Laureatka I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ISCART w kategorii śpiewak operowy (Lugano, Szwajcaria), laureatka I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Klasycznej (Atlanta, USA), wyróżniona na Międzynarodowym Konkursie NOMEA 2020 w kategorii Najlepszy Śpiewak Operowy.

Współpracowała z Chórem Mieszanym Filharmonii Łódzkiej (m.in. „Pasja wg. Św. Łukasza” K. Pendereckiego, ,,III Symfonia d-moll” G. Mahlera, „Eliasz op.70” F. Mendelssohna) i z łódzkim Teatrem V6 (plenerowy spektakl akrobatyczny „Imibala” oraz wokalno-taneczne show „Ciao Italia!”).

W swoim dorobku ma również liczne projekty autorskie: spektakl operowy „Ale Opera! czyli dzieła Mozarta i Pergolesiego w jednym akcie” (2015), koncerty „X świętych słów” (2014), „Matki Człowieczej Lament” (2017), „Z opery na Broadway (2019), „Z opery do Hollywood” (2020), „Z opery na Wizję, czyli Koncert Życzeń” (2022).

Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich oraz warsztatach wokalnych prowadzonych przez pedagogów z całego świata: Renate Weninger (Austria), Richarda Haltona (Wielka Brytania), Tinę Lloyd Meals (USA), Stefanię Toczyską, Agnieszkę Rehlis oraz Eugeniusza Sąsiadka.

Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021).

Mezzo-soprano.

She is a graduate of Academy of Music in Lodz at The Faculty of Vocal and Acting Performance. She has graduated with honours from the Music School in Lodz in the vocals class. She is also a graduate of The Faculty of Artistic Pedagody at the University of Lodz.

She has begun her adventure with music in Maciej Pawlowski’s Musical School in The V6 Theatre of Lodz (2010-2012). She has performed in „The Wizard of Ozz” – Aunt Em/Linda, „Grease!” – Mrs Lynch and „The Dance of the Vampires”.

She performed as Old Lady (L. Bernstein’s “Candide” – Festival Congress Centre in Varna, Bulgaria), Monitress (G. Puccini’s „Sister Angelica” – Open Air Theater in Varna, Bulgaria), Athamas (G. F. Haendel’s “Semele” – The Great Theatre in Lodz), The Grand Duchess (J. Offenbach’s „The Grand Duchess of Gerolstein” – The Musical Theatre in Lodz), Tekla (R. Czubaty’s “The Blue Castle” – The Nowy Theatre of Lodz), Zobeide (C. M. von Weber’s “Abu Hassan”).

In 2019 she performed in the title role of Henoch Kon’s “Bas Sheve” (world premiere of last opera in Yiddish) – Weimar, Germany.

In 2020 she was on european tour with „The Music of Harry Potter LIVE” (Austria, Germany).

First prize winner in ISCART International Music Competition 2020 – category: opera singer (Lugano, Switzerland), first prize winner in International Classical Music Competition by IYMC (Atlanta, USA), distrinction in NOMEA Competition 2020 – best opera singer categhory.

She has been her cooperation with the Mixed Choir of Lodz Philharmonic (K. Penderecki’s „St. Luke Passion”, G. Mahler’s „3rd Symphony d-minor, F. Mendelssohn’s „Ellijah op. 40” etc) and The V6 Theatre (outdoor acrobatic show “Imibala” as Shaman, show “Ciao Italia!”).

She has also created various original projects: opera show „That’s an Opera! Mozart and Pergolesi’s Masterpieces in One Act” (2015), concerts „X Sacred Words” (2014), „The Lamentation of the Mother of Human” (2017), „From Opera to Broadway” (2019), „From Opera to Hollywood” (2020), „From Opera to Vision” (2022).

She participated in master’s courses and vocal workshops conducted by Renata Weninger (Austria), Richard Halton (United Kingdom), Tina Lloyd Meals (USA), Stefania Toczyska, Agnieszka Rehlis and Eugeniusz Sąsiadek (Poland).

Holder of a scholarship from the Minister of Culture, National Heritage and Sport (Poland, 2021)